Sala gimnastyczna przy SP2 Zelów

Zakończono już roboty budowlane.

Generalny Wykonawca obiektu, firma Sanel, zakończyła właśnie budowę przyszkolnej sali gimnastycznej. Sala o powierzchni 652,0 m2 wraz z zapleczem o łącznej powierzchni zabudowy 1282,00m2 i kubaturze 6984,0 m3 realizowana była na podstawie projektu naszego autorstwa oraz pod naszym nadzorem. Aktualnie trwają procedury odbiorowe obiektu.