Budowa zakładu w Dylowie

Zakończono prace związane z realizacją drugiego etapu rozbudowy zaprojektowanego przez nas Zakładu Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dylów „A”.

Podobnie jak w pierwszym etapie tak i w tym Jukon-Projekt sprawował nadzór inwestorski nad całością prac. W lutym bieżącego roku zakończył się I etap w ramach którego zrealizowano kompostownię odpadów wraz z infrastrukturą zrealizowaną dla całego zakresu inwestycji obejmującą: instalację kanalizacji deszczowej i kanalizacji odcieków, zbiorniki odcieków i wód opadowych, zbiornik ppoż. z wymaganą instalacją ppoż., myjnię płytową, brodzik dezynfekcyjny, wagę najazdową, dwie wiaty magazynowe, stację transformatorową 15/04kV wraz siecią energetyczną NN, drogi wewnątrzzakładowe i zjazdy.

Zakończony obecnie etap prac związany był z budową podkwater IIa i IIb o łącznej powierzchni 21500m 2 oraz nadbudową kwatery II o powierzchni 19331,0m 2 . W zakresie prac wykonywano też wymagane instalacje kanalizacji odcieków, system odgazowania, instalacje elektryczne, nawadniające i drogi ppoż.

Do zrealizowania z zakresu wykonanego przez nas projektu pozostały: sortownia odpadów oraz budynek administracyjno-socjalny.